Members enjoy fun exercises and cultural activities to maintain good physical, mental health and preservation of Vietnamese culture.

 

Men and women from the age of 55 can join as Member and participate any or all the programs on Tuesdays every week

•   9:15am to 10:00am: Tai Chi & light exercise

• 10:05am to 11:00am: Zumba Gold

• 11:00am to 12:30pm: chorus, chat, read newspapers

• 12:30pm to   1:30pm: lunch (BYO)

•   1:30pm to   3:00pm: dance or solo singing

•   3:00pm to   4:30pm: table tennis

 

And special occasions:

• Cultural performances.

• Celebration of Lunar New Year and Mid-Autumn Festival.

• Member Birthday party every two months.

• Father's Day and Mother's Day.

• Excursions: members are subsidized.

 

Annual Membership: $ 20 (VSCA) + $ 10 (Centre)

Hội Viên cùng vui các hoạt động thể thao và văn nghệ giúp sức khỏe, tinh thần lạc quan và bảo tồn văn hóa dân tộc Việt.

 

Nam Nữ từ 55 tuổi có thể gia nhập thành Hội Viên và tham gia phần thích hợp hay tất cả chương trình ngày thứ Ba mỗi tuần 

•     9:15am to 10:00am: Tai Chi & Càn Khôn Thập Linh

•   10:05am to 11:00am: Zumba Gold

•   11:00am to 12:30pm: hợp ca, trò chuyện, đọc báo

•   12:30pm to   1:30pm: ăn trưa (tự mang theo)

•     1:30pm to   3:00pm: tập múa hay đơn ca

•     3:00pm to   4:30pm: bóng bàn

 

Và các dịp đặc biệt:

•     Biểu diễn văn hóa.

•     Mừng Tết Nguyên Đán và Tết Trung thu.

•     Tiệc sinh nhật hội viên hai tháng một lần.

•     Ngày của Cha và Ngày của Mẹ.

•     Các chuyến dã ngoạn: hội viên được trợ cấp.

 

Niên liễm: $20 (VSCA) + $10 (Trung Tâm)

© 2023 by The Voice Project. Proudly created with Wix.com

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • YouTube App Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now